Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

786. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Štore, stran 2071.

  
Na podlagi drugega odstavka 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 49/20 – ZIUZEOP, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18 in 189/21) je Občinski svet Občine Štore na 3. redni seji dne 1. marca 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Štore 
1. člen 
Za javno infrastrukturo na področju kulture se določita naslednji nepremičnini, ki sta v lasti Občine Štore in sta namenjeni kulturi:
– v katastrski občini 1082 Teharje parcela 1153 (ID 4301108) v izmeri 981 m², v naravi stavba Kulturnega doma Štore na naslovu Cesta XIV. divizije 29, Štore,
– v katastrski občini 1082 Teharje del posameznega dela stavbe z ID znakom: del stavbe 1082-1267-7, in sicer del posameznega dela stavbe v izmeri 132 m², v naravi prostori Knjižnice Štore v stavbi na naslovu Udarniška ulica 3, Štore.
Za javno infrastrukturo na področju kulture se določa tudi oprema v nepremičninah, navedenih v prejšnjem odstavku, ki je namenjena opravljanju kulturne dejavnosti.
2. člen 
Nepremičnini, navedeni v prvem odstavku prejšnjega člena, se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujeta v zemljiški knjigi.
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Odlok o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Štore) z dne 9. 7. 1996 (Uradni list RS, št. 40/96) in Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Štore, številka 610-0007/2009-1 z dne 30. 9. 2009 (Uradni list RS, št. 77/09).
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2022-17
Štore, dne 1. marca 2023
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti