Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

785. Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu Občine Štore, stran 2071.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 18/21), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 69/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 – ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 64/18, 77/18, 46/19, 47/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 189/20 – ZFRO, 90/21 – SZ-1E, 206/21 – ZDUPŠOP, 17/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 117/22 – ZZUOPD in 25/23), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18 in 189/21) je Občinski svet Občine Štore na 3. redni seji dne 1. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v javnem vrtcu Občine Štore 
1. člen 
Cene programov v Vrtcu Lipa, javnem vrtcu Občine Štore, znašajo mesečno na otroka:
1.
Oddelki prvega starostnega obdobja 
(otroci do 3 let) 
CELODNEVNI PROGRAM do 9 ur
557,02 EUR
2.
Oddelki drugega starostnega obdobja (otroci od 3 do 6 let) 
CELODNEVNI PROGRAM do 9 ur
443,62 EUR
3.
Kombinirani oddelki in starostno homogeni oddelki 3–4-letnih otrok 
CELODNEVNI PROGRAM do 9 ur
424,77 EUR
Staršem otrok, vključenih v javni vrtec Občine Štore, za katere je Občina Štore po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se plačilo, ki jim je v skladu z zakonom določeno kot znižano plačilo vrtca, dodatno zniža v oddelkih prvega starostnega obdobja za 2 %, v oddelkih drugega starostnega obdobja in v kombiniranih ter starostno homogenih oddelkih 3–4-letnih otrok pa za 5 %.
2. člen 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu Občine Štore, št. 602-0004/2019-3 z dne 12. 12. 2019 (Uradni list RS, št. 81/19).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2023 dalje.
Št. 602-0002/2023-1
Štore, dne 1. marca 2023
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti