Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

784. Odlok o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Štore, stran 2070.

  
Na podlagi enajstega odstavka 230. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18, 189/21) je Občinski svet Občine Štore na 3. redni seji dne 1. marca 2023 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Štore 
1. člen
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Štore (Uradni list RS, št. 74/22) se v 9. členu doda tretja alineja:
»– stavb, ki so enostavni objekti in se štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta.«
2. člen 
Za 10. členom se dodata nova 10.a in 10.b člena, ki se glasita:
»10. a člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj v individualne sisteme za komunalno samooskrbo) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča na območju, kjer predhodno ni bila zagotovljena oskrba s pitno vodo preko sistema v lasti Občine Štore, se upoštevajo pretekla vlaganja zavezanca v individualni sistem za vodovodno samooskrbo, v višini 50 % odmerjenega komunalnega prispevka za vodovodno omrežje.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča na območju, kjer predhodno ni bila omogočena priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda v lasti Občine Štore, se do 31. 1. 2024 upoštevajo pretekla vlaganja zavezanca v individualni sistem za samooskrbo s področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, v višini 75 % odmerjenega komunalnega prispevka za kanalizacijo. Po 31. 1. 2024 se predhodna vlaganja zavezanca v individualni sistem za samooskrbo iz področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda upoštevajo v višini:
– 75 % v obdobju enega leta po pridobitvi možnosti priključitve objekta na novo javno kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda oziroma
– 50 % po preteku obdobja enega leta po pridobitvi možnosti priključitve objekta na novo javno kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
(3) Pretekla vlaganja v individualni sistem za komunalno samooskrbo se prizna samo lastnikom tistih obstoječih objektov, ki so na dan pridobitve uporabnega dovoljenja za komunalno opremo, ki izboljšuje opremljenost, stali na območju, na katerem je Občina Štore izboljšala opremljenost zemljišča in so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja.
10.b člen 
(obročno plačilo) 
(1) Komunalni prispevek se lahko v primeru odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča plača kot obročno plačilo v največ 24 enakih zaporednih obrokih. V tem primeru zavezanec za plačilo in Občina Štore skleneta pogodbo, v kateri se opredelijo plačilni rok, število obrokov in zavarovanje plačila.
(2) V primeru obročnega plačila znaša minimalni obrok 50 EUR. Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena lahko občina temu primerno prilagodi število obrokov.«
3. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2023-1
Štore, dne 1. marca 2023
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti