Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

775. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice, stran 2060.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 3. redni seji dne 23. 2. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/07) se v 7. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.«
2. člen 
V 8. členu se doda zadnja deseta alineja, ki se glasi:
»– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2023(127)
Slovenske Konjice, dne 23. februarja 2023
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti