Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

772. Sklep o določitvi vrst javnih parkirnih površin, stran 2051.

  
Na podlagi 112. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 4., 9., 10. in 12. člena Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 172/21) ter 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejme
S K L E P 
o določitvi vrst javnih parkirnih površin 
1. člen 
Javne parkirne površine se razdelijo na naslednje parkirne cone:
I. cona, ki zajema:
– parkirišče na Glavnem trgu, na katerem je uvedeno plačilo parkirnine na kontrolnih točkah ob vstopu v mestno jedro in Meškove ulice, kjer je uvedeno plačilo parkirnine preko parkirnega avtomata ali mobilne aplikacije.
II. cona, ki zajema:
– parkirišča pri Upravni enoti, na Vorančevem trgu, na Gosposvetski cesti, na Iršičevi ulici, za Kulturnim domom, na Šolski ulici ob Rotenturnu, ob poslovni stavbi bivšega Adienta, nasproti gostilne Murko in parkirišče med poligonom za avtošole in stavbo Elektro Celje d.d..
V II. coni se uvede plačilo parkirnine preko parkirnega avtomata ali mobilne aplikacije.
III. cona zajema:
– parkirišča na Avtobusni postaji, pri bivši Nami, Partizanski poti, Kopališki ulici pri Športni hali in parkirišče ob poslovni stavbi bolnišnice na Gosposvetski cesti.
V III. coni se uvede območje kratkotrajnega parkiranja, kjer je parkiranje dovoljeno do dveh ur, razen na parkirišču ob poslovni stavbi bolnišnice na Gosposvetski cesti, kjer je parkiranje dovoljeno do 30 minut.
IV. cona zajema:
– vsa ostala javna parkirišča.
2. člen 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep št. 34002-03/99 z dne 18. 1. 2016, Uradni list RS, št. 6/16.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0006/2021
Slovenj Gradec, dne 20. februarja 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti