Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

764. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah, stran 2011.

  
Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na predlog Vrtca Ribnica na 3. redni seji dne 2. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah 
1. člen
Cene dnevnih programov v Vrtcu Ribnica od 1. aprila 2023 znašajo mesečno na otroka:
1. prvo starostno obdobje od 1. do 3. leta
631,22 EUR
2. drugo starostno obdobje od 3. do 6. leta
422,88 EUR.
2. člen 
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znašajo 32,93 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
3. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Ribnica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati do 15.6. oziroma najpozneje dva tedna pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
Za rezervacijo starši plačajo 50 % od njihovega z odločbo določenega plačila.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Ribnica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
4. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica, št. 602-0006/2021, z dne 16. 12. 2021 (Uradni list RS, št. 202/21), ki se uporablja do začetka uporabe tega sklepa.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2023.
Št. 602-0001/2023
Ribnica, dne 2. marca 2023
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti