Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

762. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica, stran 1996.

  
Na podlagi 34., 42. in 45. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) ter 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na 3. seji dne 2. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica 
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica (Uradni list RS, št. 57/96, 26/97, 49/07, 105/08, 61/10, 105/11 in 72/14), v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
Besedilo 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Vrtec Ribnica.
Sedež zavoda: Majnikova ulica 3, Ribnica.
V sestavo vrtca sodita:
– Enota vrtca Dolenja vas, ki deluje na lokaciji Šolska ulica 9, Dolenja vas,
– Vzgojno-varstvena družina, ki deluje na lokaciji Prigorica 43, Dolenja vas.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji.«.
3. člen 
Besedilo prvega odstavka 30. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Vzgojno in izobraževalno ter drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).«.
4. člen 
V 33. členu odloka se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Javni zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2008
Ribnica, dne 2. marca 2023
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti