Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

755. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora BE-585, za stavbo Dunajska cesta št. 165, 167 – Rotonda, stran 1985.

  
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 134. člena ter 136. in 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 119/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 2. seji 27. 2. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora BE-585, za stavbo Dunajska cesta št. 165, 167 – Rotonda 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na parcele št. 67/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80/16, 80/17, 80/18, 80/20, 80/21, 80/22, 80/23, 80/24, 80/25, 80/26, 80/27, 80/28, 80/29, 80/30, 80/31, 80/32, 80/33, 80/34, 80/55, 80/56, 80/57, 80/58, 80/59, 80/60, 80/61, 80/62, 80/63, 80/64, 80/65, 80/66, 83 in 138/4, vse v katastrski občini 1736 Brinje I, ki se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahajajo v enoti urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) BE-585 z namensko rabo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj (v nadaljnjem besedilu: območje lokacijske preveritve).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve se dopusti individualno odstopanje od urbanističnih pogojev, določenih za EUP BE-585 v Prilogi 1 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« OPN MOL ID, in sicer tako, da sta dopustni nadzidava obstoječega dela objekta ob Dunajski cesti do višine 41,00 m in izgradnja podhoda pod Dunajsko cesto v osi obstoječe pokrite nakupovalne ulice v EUP BE-359, brez medsebojne pogojenosti.
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 3212
Št. 35023-9/2022-47
Ljubljana, dne 27. februarja 2023
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti