Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa, stran 1983.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in na podlagi Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 3. redni seji dne 22. 2. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa 
1. člen 
Spremenita in dopolnita se prvi in drugi odstavek 3. člena Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa, tako da se glasita:
»(1) Subvencija se upravičencu dodeli za 12 mesecev. Dodeljena subvencija se ob nespremenjenih pogojih podaljša po uradni dolžnosti z izdajo nove odločbe. O upravičenosti do podaljšanja upravni organ presoja na podlagi veljavnih dokazil.
(2) Subvencija znaša 10 EUR mesečno. Višina subvencije se spremeni sorazmerno morebitni spremembi mesečnega stroška naročnine na storitev e-oskrbe za osnovni paket, o čemer upravni organ po uradni dolžnosti izda novo odločbo.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 123-38/2021
Litija, dne 22. februarja 2023
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti