Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

743. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in vknjižbi lastninske pravice, stran 1973.

  
Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 3. seji dne 23. 2. 2023 sprejel
S K L E P 
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in vknjižbi lastninske pravice 
I. 
Nepremičnini, parc. št. 1536/8 k.o. Godovič (2364), preneha status javnega dobra.
Pri nepremičnini, parc. št. 1536/8 k.o. Godovič (2364), se vknjiži lastninska pravica v korist imetnika OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, 5280 Idrija, matična številka 5880068000, do celote (1/1).
II. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-121/2021
Idrija, dne 23. februarja 2023
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti