Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

730. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o merilih in postopku za določanje višine sredstev za kritje stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida, stran 1958.

  
Na podlagi četrtega odstavka 73. člena in četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 27. februarja 2023 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o merilih in postopku za določanje višine sredstev za kritje stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida 
1. člen 
V Sklepu o merilih in postopku za določanje višine sredstev za kritje stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida (Uradni list RS, št. 6/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
Zavod prevzame stroške prilagoditve prostorov, delovnih sredstev oziroma tehničnih pripomočkov, če je to potrebno za zagotovitev pravice do poklicne rehabilitacije delovnega invalida.«.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
Izvedensko mnenje o potrebi prilagoditve prostorov, delovnih sredstev oziroma tehničnih pripomočkov poda pristojni izvedenski organ Zavoda I. stopnje.«.
3. člen 
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina stroškov prilagoditve prostorov, delovnih sredstev oziroma tehničnih pripomočkov se določi s pogodbo o poklicni rehabilitaciji na podlagi najmanj treh predračunov ali ponudb različnih izvajalcev, ki jih pridobi delodajalec. Če delodajalec ne uspe pridobiti najmanj treh predračunov ali ponudb različnih izvajalcev, Zavodu predloži dokumentacijo o povpraševanju najmanj trem ponudnikom oziroma dokazilo, da lahko prilagoditve opravi, izdela ali dobavi le določen izvajalec.«.
Za drugim odstavkom se doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zavod prevzame stroške prilagoditve delovnih prostorov, delovnih sredstev in delovnega mesta z ustreznimi tehničnimi pripomočki na podlagi delodajalčevega zahtevka za kritje stroškov, ki mu priloži fotografije o izvedeni prilagoditvi ter dokazila o porabljenih sredstvih.«.
4. člen 
V 6. členu se v drugem odstavku sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
» – najmanj tri predračune oziroma ponudbe različnih izvajalcev. Če delodajalec ne uspe pridobiti najmanj treh predračunov ali ponudb različnih izvajalcev, Zavodu predloži dokumentacijo o povpraševanju najmanj trem ponudnikom oziroma dokazilo, da lahko prilagoditve opravi, izdela ali dobavi le določen izvajalec.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2023/9-5/1
Ljubljana, dne 27. februarja 2023
EVA 2023-2611-0026
Svet zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Danijel Kovač 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti