Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2023 z dne 7. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2023 z dne 7. 3. 2023

Kazalo

718. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence, stran 1786.

  
Na podlagi prvega odstavka 77.a člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja
S K L E P 
o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence 
Zaradi primerov visoko patogene aviarne influence (v nadaljnjem besedilu: HPAI) pri prostoživečih pticah ter situacije pri perutnini in pticah v ujetništvu se na celotnem območju Republike Slovenije odredijo ukrepi za zmanjšanje tveganja za vnos HPAI v reje perutnine, in sicer:
1. gojenje perutnine in ptic v ujetništvu na prostem se izvaja tako, da so živali zavarovane pred stikom z divjimi pticami z mrežami ali strehami ali na drug ustrezen način ali se v primeru, ko to ni mogoče, oskrbujejo s krmo in vodo v zaprtih prostorih ali pod zaščito, ki zadostno odvrača pristajanje divjih ptic in s tem preprečuje njihov stik s krmo ali vodo, ki sta namenjeni perutnini in pticam v ujetništvu, ter je dnevni izpust omejen na najkrajši možni čas;
2. vodna zajetja na prostem se pri tistih vrstah perutnine, kjer je to potrebno zaradi dobrobiti živali, uporabljajo tako, da je preprečen dostop divjim vodnim pticam;
3. prepovedano je krmljenje prostoživečih vodnih ptic;
4. omejeni so stiki nepooblaščenih oseb s perutnino in vstop v prostore, kjer je nastanjena perutnina, ter upoštevati je treba ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni pri delu s perutnino (namestitev razkuževalnih barier, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok ipd.);
5. oskrba perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje vodne ptice, se izvaja tako, da se voda obdela s postopki, ki zagotavljajo inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je klor);
6. prepovedana sta odlov in označevanje prostoživečih vodnih ptic, ujed in sov na območjih, kjer je bila potrjena HPAI;
7. pri odlovu in označevanju prostoživečih vodnih ptic, ujed in sov na ostalih območjih se izvajajo biovarnostni ukrepi;
8. prepovedane so prireditve, sejmi, razstave oziroma druga zbiranja ptic.
II 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Začasni sklep o ukrepih zaradi aviarne influence v Sloveniji, št. U34405-130/2023/4 z dne 25. 2. 2023, ki je objavljen na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-99/2023
Ljubljana, dne 6. marca 2023
EVA 2023-2330-0031
Matjaž Guček 
generalni direktor 
Uprave za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti