Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

131. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjo kandidatko, stran 295.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) in poročila Občinske volilne komisije z dne 23. 12. 2022 je Občinski svet Občine Piran na 1. izredni seji dne 11. 1. 2023 sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
1. 
Občinski svet Občine Piran ugotavlja, da izpraznjeni mandat v volilni enoti št. 3, ki je pripadal članu občinskega sveta Andreju Koreniki, preide za preostanek mandatnega obdobja na naslednjega kandidata z iste liste predlagatelja LAK – Lista Andreja Korenike, in sicer na MIO BOTTER MARASOVIĆ.
2. 
Občinski svet Občine Piran potrjuje mandat novi članici Občinskega sveta Občine Piran MII BOTTER MARASOVIĆ za preostanek mandatnega obdobja.
3. 
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 011-3/2022
Piran, dne 11. januarja 2023
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18) e vista la Relazione della Commissione elettorale comunale del 23/12/2022, nella 1ª seduta straordinaria il giorno 11/1/2023 ha approvato la seguente
D E L I B E R A  D I  P R E S A  D ' A T T O 
1. 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano constata che il mandato vacante nella circoscrizione elettorale n. 3 che apparteneva al membro del Consiglio comunale Andrej Korenika passa al prossimo candidato della lista del proponente LAK – Lista Andreja Korenike, ossia a MIA BOTTER MARASOVIĆ, per il restante periodo del mandato.
2. 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano conferma il mandato al nuovo membro del Consiglio comunale del Comune di Pirano MIA BOTTER MARASOVIĆ per il restante periodo del mandato.
3. 
La presente Delibera è immediatamente esecutiva
N. 011-3/2022
Pirano, 11 gennaio 2023
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti