Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

127. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine, stran 289.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) in 3. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2013, Uradni list RS, št. 44/19 in 67/22) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 2. redni seji osmega mandata dne 11. 1. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine 
1. člen 
Spremeni in dopolni se 2. člen Pravilnikao določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine (Uradni list RS, št. 44/19, 189/21, 10/22 in 67/22), tako da se le-ta glasi:
»Parkirišča, na katerih se plačuje parkirnina, višina parkirnine ter način plačevanja:
#
PARKIRNO MESTO
Št. PARCELE
K.O.
PARKIRNI REŽIM
MOJSTRANA
1
Topolino
365
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila do 1 ura brezplačno, vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR.
2
Parkirišče drsališče
1861/2, 1855/1
2171
Ob drsališču: Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Nasproti smučišča: Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkirišče za avtodome med 7:00 in 22:00, dnevno parkiranje 10,00 EUR. 5 PM BUS dnevno parkiranje do 22:00 15,00 EUR.
3
Parkirišče KS Dovje Mojstrana
1806/6
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
7 PM modra cona do 1 ure brezplačno s parkirno uro. Izjema so imetniki abonmajev A in D, ki lahko parkirajo časovno neomejeno.
4
Parkirišče Veliki breg
1375/98
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A.
5
Parkirišče OŠ Mojstrana
1309/1, 1324/1
2171
Parkiranje dovoljeno med 1. 7. in 31. 8. Urnik parkirišča 0:00–24:00. Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
6
Parkirišče Vrtec Mojstrana
1309/1
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Do 15 min brezplačno s parkirno uro za potrebe vrtca. Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B in D, 1. 7.–31. 8. tudi C.
7
Parkirišče Vrt viharnik
1342
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
8
Parkirišče Fabrka
1375/152
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C. 
Parkirišče za avtodome med 7:00 in 22:00, dnevno parkiranje 10,00 EUR.
9
Parkirišče Sonček
1024/15, 1024/16, 2073/28, 2073/7, 1031/14
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Parkirišče za avtodome med 7:00 in 22:00, dnevno parkiranje 10,00 EUR.
DOVJE
10
Parkirišče pri cerkvi
789/6, 788/2
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
10a
– vzdolž cestišča
789/8
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
10b
Parkirišče 
ob pokopališču
1996/3
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
11
Parkirišče Pr`Katr
2010/21, 2010/20
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 2,00 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A.
GOZD MARTULJEK
12
Parkirišče Rute
180/2, 681/9, 681/12, 681/13, 681/14
2170
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Parkirišče za avtodome, parc. 180/2, med 7:00 in 22:00, dnevno parkiranje 10,00 EUR.
KRANJSKA GORA
13
Parkirišče pri pokopališču
287/2, 254/2, 288, 891/7
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
14
Parkirišče za Policijo
1184, 1186
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
BUS do 6 ur 20,00 EUR, nad 6 ur 30,00 EUR – velja do 24:00. 
Brezplačen izhod do 15 min.
15
Parkirišča ob Borovški cesti
834/10
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 15,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D, s parkirno uro do 2 uri.
16
Parkirišče avtobusna postaja
458/7
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Elektropolnilnica: 2 PM, parkiranje je v času aktivnega polnjenja oziroma največ do 5 ur s parkirno uro brezplačno.
17
Parkirišče Občina 
13/14
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 15,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D; C ponedeljek–petek med 20:00 in 8:00, sobota in nedelja med 0:00 in 24:00.
18
Parkirišče Center
21
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 15,00 EUR. Ni dovoljeno z abonmaji. 
19
Parkirišče Dvorana Vitranc
13/12, 14/17
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 15,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Elektropolnilnica: 2 PM, parkiranje je v času aktivnega polnjenja oziroma največ do 5 ur s parkirno uro brezplačno. 
5 PM modra cona osebna vozila do 30 min. brezplačno s parkirno uro.
20
Parkirišče ob vrtcu
470/1
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Ponedeljek–petek med 5:00 in 15:00 parkiranje dovoljeno z abonmajem G – zaposleni šola. 
Ponedeljek–petek med 15:00 in 5:00 parkiranje dovoljeno za osebna vozila, ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Dnevno parkiranje ponedeljek–petek med 15:00 in 5:00 10,00 EUR. 
Sobota in nedelja med 0:00 in 24:00 osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D, G.
21
Parkirišče zdravstveni dom
485/9, 485/1, 485/10
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Ponedeljek–petek osebna vozila do 1 ura brezplačna s parkirnim listkom, vsaka nadaljnja 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. 
Sobota, nedelja in prazniki osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, D.
22
Parkirišče Prisank
131/10, 141/23
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 15,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
23
Parkirišče Pišnica
885/243
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkirišče za avtodome med 7:00 in 22:00, dnevno parkiranje 10,00 EUR.
24
Parkirišče Jasna
887/9, 898/4, 803/64, 808/68
2169
Urnik parkirišča 5:00–0:00, med 0:00 in 5:00 parkiranje ni dovoljeno. 
Osebna vozila ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 15,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
25
Parkirišče Dom Viharnik
397/13
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D.
26
Parkirišče Žičnica
891/50, 1188, 1186
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Spodnji del: Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Zgornji del: Parkirišče za avtodome, 12,00 EUR za 24 ur.
27
Parkirišče TGC
431/7, 431/8
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
5 PM modra cona, parc. št. 431/7, do 1 ura brezplačno s parkirno uro. 
7 PM modra cona, parc. št. 431/8, do 1 ura brezplačno s parkirno uro.
28
Parkirišče Kranjska Gora
885/173, 885/176, 885/178, 885/179
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Parkirišče za avtodome, 12,00 EUR za 24 ur.
PODKOREN
29
Parkirišče ob pokopališču
795/1, 31/1
2168
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
30
Parkirišče na trgu
783/5, 783/3
2168
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
RATEČE
31
Parkirišče Ledine
1450/46, 1422/4, 1450/45
2167
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C.
32
Parkirišče na trgu
1403/22, 1403/ 23
2167
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom, vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 15,00 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
33
Parkirišči Rateče – meja
1431/12, 1431/13
2167
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
34
Parkirišče Rateče avtobusna postaja
244/1, 245
2167
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 
Osebna vozila ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje do 24:00 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 4 PM modra cona do 1 ura brezplačno s parkirno uro.
Cenik in pogoji abonmajev:
Abonma A – brezplačen
Letni abonma. Pogoji:
– Oseba, ki oddaja vlogo za abonma A, ima prijavljeno stalno prebivališče v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila, ki je registrirano na ime vlagatelja oziroma je vlagatelj uradni uporabnik vozila.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma B1 – cena 250,00 EUR
Letni abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma B za več vozil.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma B2 – cena 150,00 EUR
Polletni abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma B za več vozil.
– Abonma velja 6 mesecev od dneva nakupa.
Abonma C1 – 1-dnevni, 10,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
– Abonma velja 24 ur od nakupa.
Abonma C2 – 3-dnevni, 15,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
– Abonma velja 72 ur (3 dni) od nakupa.
Abonma C3 – 5-dnevni, 20,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
– Abonma velja 120 ur (5 dni) od nakupa.
Abonma C4 – 10-dnevni, 25,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
– Abonma velja 240 ur (10 dni) od nakupa.
Abonma D – cena 50,00 EUR
Letni abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora, vendar v občini opravljajo delo pri delodajalcu, ki ima v Občini Kranjska Gora registriran sedež družbe ali podružnice ali enote.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila, ki je registrirano na ime vlagatelja. V kolikor vlagatelj ni lastnik vozila, za katerega oddaja vlogo, mora predložiti s strani lastnika vozila podpisano soglasje o uporabi.
– Vlagatelj lahko pridobi abonma D za več vozil.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma Gost – cena 180,00 EUR
Letni abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen pravni osebi, ki ima registriran sedež družbe ali podružnice ali enote v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge:
– predložiti izpis iz Ajpesa, 
– navesti želeno število abonmajev in razlog, zakaj potrebuje dodatna parkirišča (v primeru, da je prosilec sobodajalec, število želenih abonmajev ne sme presegati skupnega števila prosilčevih enot). 
– Abonma se dodeli za najbližje parkirišče, kjer je omogočeno parkiranje z abonmajem C.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma G – zaposleni Šola – brezplačen
– Abonma je aktiven v času trajanja šolskega leta med 1. 9. in 24. 6. ter dovoljuje parkiranje od ponedeljka do petka med 5:00 in 15:00 na parkirišču Vrtec Kranjska Gora.
– Abonma je namenjen zaposlenim v OŠ Josipa Vandota in zaposlenim v vrtcu Kekčevi junaki.
– Pogoj za pridobitev abonmaja je veljaven abonma A ali D.«
PREHODNA DOLOČBA 
2. člen 
Abonent, ki je abonma A pridobil po 1. 12. 2022 in pod pogoji, predpisanimi s takrat veljavnim Pravilnikom o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine (Uradni list RS, št. 44/19, 189/21, 10/22 in 67/22), je na podlagi vložene vloge upravičen do vračila sorazmernega dela plačane kupnine za čas preostale veljavnosti kupljenega abonmaja A, in sicer od dneva uveljavitve teh sprememb in dopolnitev pravilnika do dneva prenehanja veljavnosti kupljenega abonmaja A.
V kolikor je čas preostale veljavnosti kupljenega abonmaja A po prejšnjem odstavku več kot 11 mesecev, se upravičencu po tem členu vrne 27,50 EUR. V kolikor je čas preostale veljavnosti kupljenega abonmaja A manj kot 11 mesecev, se upravičencu po tem členu vrne 25,00 EUR.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2022-3
Kranjska Gora, dne 11. januarja 2023
Županja 
Občine Kranjska Gora 
Henrika Zupan 

AAA Zlata odličnost