Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

100. Sklep o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu, stran 225.

  
Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 45. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in prvega odstavka 19. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20, 123/20 in 67/22) je Državni svet Republike Slovenije na 2. seji 18. 1. 2023 sprejel
S K L E P 
o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 
I. 
Ustanovijo se:
1. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za državno ureditev,
2. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve,
3. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance,
4. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide,
5. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino,
6. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,
7. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
8. Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije.
II. 
1. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za državno ureditev
Komisija za državno ureditev obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na:
– notranje zadeve države,
– pravosodni sistem države,
– javno upravo države,
– obrambo države,
– vojaško dediščino (vojni veterani, vojni invalidi, žrtve vojnega nasilja; vojni grobovi in grobišča; vojaški muzeji) in
– obravnava redna letna in posebna poročila Varuha človekovih pravic.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava, ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev poročila in mnenja v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
2. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na:
– področje zunanjih zadev države,
– položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu,
– zadeve Evropske unije,
– sodelovanje s tujimi parlamentarnimi institucijami.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava, ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
3. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na:
– področje ekonomskega sistema in slovenskega notranjega trga,
– položaj in razvoj posameznih področij gospodarstva,
– ekonomski položaj, razvoj in problematiko malega gospodarstva in turizma,
– razvoj in drugo problematiko gostinstva in obrti,
– področje javnih financ,
– internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava, ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
4. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na:
– delovna razmerja in pravice iz dela, vključno s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem,
– trg dela, zaposlovanje in poklicno usposabljanje,
– socialno sporazumevanje in kolektivno dogovarjanje,
– varstvo otrok in družine,
– socialne zadeve,
– varstvo invalidov,
– varstvo starejših, dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo,
– enake možnosti,
– varnost in zdravje pri delu,
– zdravstveno varstvo. zdravstveno zavarovanje in zdravstveno dejavnost,
– zdravstveno nego,
– javno zdravje,
– zdravila in medicinske pripomočke,
– digitalizacijo v zdravstvu.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava, ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
5. Komisija za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
Komisija za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino obravnava predloge zakonov, akte in različna vprašanja, ki se nanašajo na naslednja področja:
– predšolska vzgoja,
– osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo,
– izobraževanje odraslih,
– znanost in tehnologijo,
– kulturo in medije,
– šport,
– mladino,
– in druga vprašanja, ki jih obravnavajo za ta področja pristojna ministrstva.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava, ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
6. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj obravnava predloge zakonov, in druge akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
– lokalna samouprava,
– regionalni razvoj,
– varstvo okolja in urejanje prostora,
– komunalna, prometna in gospodarska infrastruktura ter pomorstvo kot elementi regionalnega razvoja,
– stanovanjsko gospodarstvo.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava, ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
7. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
– kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– prehrambna industrija,
– veterinarstvo.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava, ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
8. Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije.
Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije poleg zadev, ki izhajajo iz Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20, 123/20 in 67/22), opravlja še naslednje naloge:
– obravnava predloge sprememb poslovnika in drugih aktov Državnega sveta,
– obravnava predloge za razlago določb Poslovnika Državnega sveta in drugih aktov Državnega sveta,
– obravnava predloge aktov, ki urejajo pogoje za delo članov Državnega sveta,
– obravnava druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet.
III. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Državnega sveta.
Št. 020-09-10/2022/16
Ljubljana, dne 18. januarja 2023
Marko Lotrič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti