Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

III D 2938/2018 Os-2860/22, Stran 2691
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Albinu Omejc, roj. 22. 3. 1937, umrl 30. 8. 2018, nazadnje stanujoč Javorškova ulica 3, Ljubljana.
Zapustnik je bil ob smrti vdovec. Izvenzakonska in oporočna dedinja Marija Omejc, roj. 28. 7. 1949, je umrla pred njim. Imel je sina Dejana Omejca, ki je umrl pred zapustnikom, brez potomcev. Po pokojnem tako ni dedičev prvega dednega reda. Mati zapustnika Marija Omejc (njen oče je bil Jožef Arko), roj. 2. 7. 1908, in zapustnikov oče Albin Omejc (njegov oče je bil Franc Omejc), roj. 30. 3. 1893, sta oba umrla pred zapustnikom. Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, drugih dedičev drugega dednega reda ni. Sodišče ne razpolaga z vsemi podatki o morebitnih sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot dediči III. dednega reda (zapustnikovi babice in dedi, njihovi potomci oziroma zapustnikovi strici in tete ter bratranci in sestrične …).
Glede na navedeno, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Albinu Omejcu, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 7. 4. 2022 

AAA Zlata odličnost