Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

D 15/2021 Os-3281/22, Stran 2690
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pod opr. št. D 15/2021 po pok. Ugolini Štifanić, rojeni Ribarić, hčeri Viktorja Ribarića, Župančičeva ulica 2, 6250 Ilirska Bistrica, vdovi, slovenski državljanki, ki je umrla 10. 12. 2020, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja naslednji oklic neznanim upnikom.
Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD, in sicer če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustničine dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 7. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost