Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

D 293/2019 Os-3597/22, Stran 2690
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po pokojnem Cvetu Pečniku, roj. 26. 4. 1958, nazadnje stanujočem na naslovu Tribuče 31, pošta Črnomelj, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Cvetu Pečniku, da v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z drugim odstavkom 142.a člena Zakona o dedovanju.
Po preteku 6-mesečnega roka bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenjio (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premočenju, ki sestavljajo zapuščino in zapustnikove obveznosti, lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 21. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost