Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

N 127/2022 Os-3278/22, Stran 2688
Okrajno sodišče v Mariboru je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Vladimir Volavšek, stan. Log 98, Ruše, 2. Nevenka Kmetič, stan. Počehova 31/a, Maribor, ki ju zastopa Odvetniška družba Vesenjak, o.p., d.o.o. iz Maribora, zoper nasprotnega udeleženca Aljaža Repnika, s stalnim prebivališča na naslovu Centra za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72, Maribor, zaradi prodaje nepremičnine, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) s sklepom opr. št. N 127/2022 z dne 6. 10. 2022, nasprotnemu udeležencu Aljažu Repniku, roj. 9. 9. 1992, neznanega bivališča, postavilo začasno zastopnico – odvetnico Katjo Ježovnik, Partizanska cesta 5, 2000 Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni nepravdni zadevi.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega udeleženca v postopku vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 6. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost