Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

II D 2138/2021 Os-3535/22, Stran 2688
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Nadji Podobnik Oblak, v zapuščinski zadevi po pok. Vidi Kosec, hči Franca Kosca,rojena 23. 3. 1931, umrla 17. 4. 2021, nazadnje stanujoča Skaručna 45, Vodice, državljanka Republike Slovenije, sklenilo, da se dedinji Majdi Jeraj na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika, odvetnika Pleterski Puharič Rok, Dunajska cesta 156, Ljubljana, ker je navedena dedinja neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovane dediče zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dediči ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 10. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost