Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

I 137/2022 Os-3530/22, Stran 2688
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Slađana Mihailova, Usnjarska cesta 8, Kamnik, zaradi izterjatve nadomestila preživnine v višini 3.020,50 EUR s pripadki sklenilo:
Dolžniku Slađanu Mihailovu, Usnjarska cesta 8, Kamnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Suzana Miklič Nikič, Ljubljanska cesta 102, 1230 Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 10. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost