Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

Ob-3776/22, Stran 2680
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22 in 96/22) in Odloka o porabi sredstev Sklada za PS za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 138/22), Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, objavlja
Dopolnitev 
javnega poziva – sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leta 2020, 2021 in 2022
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) s to objavo dopolnjuje javni poziv Ob-3580/22, objavljen v Uradnem listu RS, št. 146 z dne 25. 11. 2022, kot sledi:
6. Rok za oddajo vlog in način predložitve
Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za sofinanciranje projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta, vključno z vsemi prilogami, v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov: gp.mop@gov.si, s pripisom za »Javni poziv– sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leta 2020, 2021 in 2022«.
Vloga za sofinanciranje in podpisana pogodba z Evropsko komisijo upravičencev, katerih projekti so bili odobreni s strani Evropske komisije na razpisih Life 2020 in 2021, mora prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje do 1. 3. 2023, sicer bo ministrstvo vlogo za sofinanciranje kot prepozno zavrglo.
Vloga za sofinanciranje in podpisana pogodba z Evropsko komisijo upravičencev, katerih projekti so bili odobreni s strani Evropske komisije na razpisu Life 2022 mora prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo, sicer bo ministrstvo vlogo za sofinanciranje kot prepozno zavrglo.
Upravičenci predložijo MOP vlogo za sofinanciranje v slovenskem jeziku, podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta pa predložijo v slovenskem ali angleškem jeziku. Če je pogodba z Evropsko komisijo napisana v drugem jeziku, morajo upravičenci vlogi priložiti opis aktivnosti, za katere zaprošajo za sofinanciranje, v slovenskem ali angleškem jeziku. V vlogi mora biti jasno opredeljena višina zaprošenih sredstev na podlagi upravičenih stroškov vlagatelja in ostalih slovenskih partnerjev.
Vlagatelji lahko vlogo za sofinanciranje vložijo kot:
a) slovenski vodilni partner projekta za vse slovenske partnerje in njihove upravičene stroške ali
b) slovenski partnerji v konzorciju, kjer je vodilni partner organizacija iz druge EU države skupaj za vse slovenske partnerje v tem projektu, s katerimi upravičenci z Ministrstvom sklenejo večpartitno pogodbo o sofinanciranju.
9. Ministrstvo bo vse ključne informacije in nadaljnja pojasnila glede poziva objavilo na svoji spletni strani in spletni strani LIFE Slovenija.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost