Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

Ob-3785/22, Stran 2678
Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada na podlagi 20. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP in v skladu s 24. členom Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12, 20/13 in 44/22 – ZVO-2) objavlja javni natečaj za delovno mesto
direktor 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 
Za direktorja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe najmanj druge stopnje,
– ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.
Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih in vodstvenih izkušenj,
3. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zaradi kaznivega dejanja in da dovoljuje Eko skladu, Slovenskemu okoljskemu javnemu skladu, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen preverjanja pogoja nekaznovanosti,
4. življenjepis v obliki Europass,
5. program razvoja oziroma vizijo dela Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za mandatno obdobje.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s strokovnim znanjem s področja varstva okolja in učinkovite rabe ter obnovljivih virov energije.
Direktorja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, bo na predlog nadzornega sveta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – Javni natečaj za direktorja Eko sklada«, na naslov: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava mora biti poslana v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonskem roku. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti