Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

0033 Z 13/2021 Os-3241/22, Stran 2351
Na podlagi določila 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z določilom 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju je v zadevi zavarovanja upnice Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Celju, Prešernova ulica 27, Celje, zoper dolžnika Dejana Vuković, Krešimira Čosića 11, Vukovar, Hrvaška, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 3.972,10 EUR s pripadki, s sklepom z dne 21. 1. 2022, opr. št. Z 13/2021, dolžniku Dejanu Vukoviću, stanujoč Krešimira Čosića 11, Vukovar, Hrvaška, postavljena začasna zastopnica Maja Šerc, odvetnica v Velenju, Trg mladosti 6.
Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju 
dne 4. 10. 2022 
 

AAA Zlata odličnost