Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

VL 55916/2022 Os-3245/22, Stran 2350
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Mitja Otorepec, Flajšmanova ulica 3, Ljubljana, po odv. Samo Urbanija – odvetnik, Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana, proti dolžniku Adnanu Begović, Kamengrad 117, Sanski Most, ki ga zastopa odv. Luka Podjed, Štefanova ulica 13a, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 1.586,94 EUR, sklenilo:
Dolžniku Adnanu Begović, Kamengrad 117, Sanski Most se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Luka Podjed, Štefanova ulica 13a, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 5. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost