Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

VL 61310/2022 Os-3236/22, Stran 2350
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Katja Čebulj, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Evgenu Centrih, Ulica heroja Staneta 1, Maribor – dostava, ki ga zastopa Ingmar Bloudek – odvetnik, Maistrova ulica 30, Maribor, zaradi izterjave 3.868,77 EUR, sklenilo:
Dolžniku Evgenu Centrih, Ulica heroja Staneta 1, Maribor – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Ingmar Bloudek, Maistrova ulica 30, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 30. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost