Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

VL 48420/2022 Os-3221/22, Stran 2350
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Manja Grosek – odvetnica, Partizanska cesta 36, Maribor, proti dolžniku Mirzi Muminović, Cesta na Grad 19, Celje, ki ga zastopa zak. zast. odv. Ivan Marovt, Prešernova 6, Celje, zaradi izterjave 1.448,65 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mirzi Muminović, Cesta na Grad 19, Celje se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ivan Marovt, Prešernova 6, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 30. 9. 2022 
 

AAA Zlata odličnost