Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

VL 54378/2019 Os-3203/22, Stran 2350
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Komunala Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa zak. zast. Darko Ličen, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica – dostava, proti dolžniku Matiji Iskra, Bazoviška ulica 6, Nova Gorica – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Zorn Stojan – odvetnik, Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, zaradi izterjave 275,04 EUR, sklenilo:
Dolžniku Matiji Iskra, Bazoviška ulica 6, Nova Gorica – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Stojan Zorn, Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost