Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

VL 23368/2022 Os-3159/22, Stran 2350
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Tina Malovrh, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Marku Abram, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, ki ga zastopa zak. zast. Veličkov Gregor – odvetnik, Ulica Gradnikove brigade 4A, Nova Gorica, zaradi izterjave 5.900,10 EUR, sklenilo:
Dolžniku Marku Abram, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Gregor Veličkov, Ulica Gradnikove brigade 4A, Nova Gorica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 21. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost