Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

Ob-3358/22, Stran 2349
Likvidacijski upravitelj Zavoda Fuldoro – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja naslednje obvestilo in poziv upnikom:
1. Ustanoviteljica Zavoda Fuldoro, Prvačina 121, 5297 Prvačina, je dne 5. 10. 2022 sprejela sklep o prenehanju zavoda in začetku postopka redne likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bila imenovana Eva Ostrouška, Prvačina 121, 5297 Prvačina.
3. Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom opr. št.: Srg 2022/67667 v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad zavodom Fuldoro – v likvidaciji.
4. Upniki Zavoda Fuldoro – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do zavoda v likvidaciji in jih s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov Zavod Fuldoro, Likvidacijska upraviteljica Eva Ostrouška, Prvačina 121, 5297 Prvačina, s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijska upraviteljica vse dolžnike Zavoda Fuldoro – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Zavod Fuldoro – v likvidaciji, 
Likvidacijska upraviteljica Eva Ostrouška

AAA Zlata odličnost