Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

D 222/2021 Os-2534/22, Stran 1855
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša, v zapuščinski zadevi po pok. Vistoropski Vladimirju, roj. 4. 5. 1944, nazadnje stalno stan. Ulica XIV. divizije 12, Rogaška Slatina, umrlem dne 12. 5. 2021, dne 4. 4. 2022, sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Vistoropski Vladimirju, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. Vistoropski Vladimirju, se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka tuk. sodišča, ki je upravičena v imenu neznanih dedičev zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dne 4. 4. 2022 
 

AAA Zlata odličnost