Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

I 120/2022 Os-2652/22, Stran 1855
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v izvršilni zadevi opr. št. I 120/2022 upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, matična št. 1198459000, Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti dolžnici Hermini Repec, EMŠO 0912977505355, Gozdarska pot 17, Ravne na Koroškem, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 736,72 EUR s pripadki, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sklenilo:
Dolžnici Hermini Repec, Gozdarska pot 17, Ravne na Koroškem, EMŠO: 0912977505355, sedaj neznanega prebivališča, se v izvršilni zadevi opr. št. I 120/2022 na predlog upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 20, Ljubljana, matična št. 1198459000, kot začasni zastopnik določi Tomaž Rotovnik, odvetnik v Dravogradu, Koroška cesta 47, Dravograd.
Začasni zastopnik do zastopal dolžnico v zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne bosta nastopila pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 
dne 27. 6. 2022 

AAA Zlata odličnost