Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

VL 27239/2022 Os-2677/22, Stran 1854
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec, Dunajska cesta 50, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Tiborju Kutnjak, Pillnitzer Weg 21, Berlin Spandau, ki ga zastopa zak. zast. Bojan Misja – odvetnik, Mlinska ulica 6E, Lendava - Lendva, zaradi izterjave 1.631,55 EUR, sklenilo:
Dolžniku Tiborju Kutnjak, Pillnitzer Weg 21, Berlin Spandau, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Bojan Misja, Mlinska ulica 6E, Lendava.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. 6. 2022 

AAA Zlata odličnost