Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

VL 97862/2020 Os-2676/22, Stran 1854
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Jerneja Iskra, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžnici Nadi Ljubec, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. odv. Jože Petek, Prešernov trg 3, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 1.039,21 EUR, sklenilo:
Dolžnici Nadi Ljubec, Mestni trg 1, Ljubljana se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jože Petek, Prešernov trg 3, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 30. 6. 2022 

AAA Zlata odličnost