Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

VL 94487/2021 Os-2646/22, Stran 1854
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Reyan, podjetje za organizacijo, turizem, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Neubergerjeva ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Darja Verbič, po odv. Benedik Katarina – odvetnica, Dalmatinova ulica 5, Ljubljana, proti dolžniku Salihu Bytyqi, Ontario St. 704-1305, Burlington, ki ga zastopa zak. zast. Petrič Rok – odvetnik, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, zaradi izterjave 1.688,32 EUR, sklenilo:
Dolžniku Salihu Bytyqi, Ontario St. 704-1305, Burlington se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Petrič Rok, Nazorjeva ulica 12, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 24. 6. 2022 

AAA Zlata odličnost