Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

Št. 604-6/2022-2 Ob-2769/22, Stran 1829
Sprememba 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/22 z dne 15. 4. 2022, nov dodatni prijavni rok za leto 2022 in spremembo Javnega razpisa.
Nov prijavni rok za oddajo vlog za leto 2022:
a) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi (točka 22.1. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za prijavo je ponedeljek, 22. 8. 2022*.
* V primeru, da bodo še na voljo prosta mesta za vključitev v izobraževalne module, bodo naknadno določeni dodatni roki za prijave, objavljeni v Uradnem listu RS.
JSKD si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Sprememba javnega razpisa:
Točka 3.3. Cilji javnega razpisa, se v prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
Operacija izobraževanje na področju kulturnih dejavnosti brezposelnih oseb iz ciljne skupine mladih do vključno 29. leta se bo izvajala v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji. Način delitve sredstev po regijah: 60 % za vzhodno kohezijsko regijo in 40 % za zahodno kohezijsko regijo je odvisno od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Ker je kvota št. prijav za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija dosežena, je ciljna skupina razpisa v skladu s 4. točko razpisa.
Točka 4. Ciljna skupina razpisa, se spremeni tako, da se glasi:
V projekt programa »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«, dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi se vključujejo brezposelne mlade osebe:
– s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija;
– starost do vključno 29. let (ob podpisu pogodbe o sprejemu v izobraževalni program);
– se ne izobražujejo ali usposabljajo v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
– imajo poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.
Točka 5.1. Splošni pogoji za vključitev se spremeni tako, da se glasi:
V enega izmed dvanajstih brezplačnih 120-urnih izobraževalnih modulov, za katere je JSKD s strani organa upravljanja (OU) prejel odločitev o podpori se lahko vključijo brezposelni mladi:
– s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija;
– starost do vključno 29. let (ob podpisu pogodbe o sprejemu v izobraževalni program);
– se ne izobražujejo ali
– usposabljajo v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
– imajo poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.
Točka 6. Merila za izbor upravičencev se spremeni tako, da se glasi:
Tabela 1: Merila za ocenjevanje prijav za prijavitelje dopolnilnih izobraževanj za delo/zaposlovanje v kulturi
Merilo
Vrednotenje
Točke
Največje 
možno število točk
PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
16
Stalno prebivališče prijavitelja glede na območje stopnje registrirane brezposelnosti mladih od 25–29 let.
Vzhodna kohezijska regija 
Pomurska
6
6
Podravska 
6
Zasavska
6
Savinjska
6
Posavska
5
Koroška
5
Jugovzhodna Slovenija
5
Primorsko-notranjska
4
Razvitost občine v kateri ima prijavitelj za izobraževanje stalno prebivališče (merjena s koeficientom razvitosti).
– 0,00–0,89
10
10
– 0,90–0,99
9
– 1,00–1,09
8
– 1,10–1,19
7
– 1,20– in več
6
Število točk – SKUPAJ
16
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje možno skupno število točk je 16. Izmed prijaviteljev, ki bodo z razpisom izpolnjevali vse pogoje, bodo izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer 47 prijaviteljev z najvišjim številom točk v Vzhodni kohezijski regiji. V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog jih bo JSKD vključil v izobraževalni program pod pogojem, da v posamezni izobraževalni modul ni vključenih več kot 15 slušateljev, oziroma se bo v dogovoru s kandidatom dogovoril za izobraževanje v modulu, ki ga je označil kot drugo možnost.
Točka 7.1. se spremeni tako, da se glasi: Za javni razpis – poziv 2022/3 z objavo v Uradnem listu RS z dne 22. 7. 2022 je na voljo 48 prostih mest za kandidate iz Vzhodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi v okviru 12 razpisanih modulov.
Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti 

AAA Zlata odličnost