Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

D 409/2021 in D 45/2021 Os-2469/22, Stran 1825
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah tečeta naslednja zapuščinska postopka: 1) po opr. št. D 409/2021 po pokojni Kmetič Jasmini, rojeni dne 26. 7. 1973, nazadnje stanujoči Keršičeva cesta 20a, Trbovlje, umrli dne 25. 8. 2021, ki je bila razvezana, mati enega otroka, pred smrtjo oporoke ni napravila. Zapustila je hči Tamaro Kmetič, ki se je dedovanju po zapustnici odpovedala. Oče zapustnice Vrezek Jože, rojen 6. 8. 1948, je že pokojni. Zapustničin polbrat Boštjan Vrezek se je dedovanju prav tako odpovedal. Sodišče ostalih dedičev drugega oziroma tretjega dednega reda ni moglo najti; in 2) po opr. št. D 45/2021 po pokojni Jožefi Bebar, rojeni dne 12. 7. 1933, nazadnje stanujoči Ravenska vas 12, Zagorje ob Savi, umrli dne 5. 11. 2020, ki je bila vdova, mati dveh otrok pred smrtjo oporoke ni napravila. Zapustila je sina Borisa Vozlja, ki se je dedovanju po zapustnici odpovedal, in že pokojno vnukinjo Kmetič Jasmino, sedaj po vstopni pravici njeno hči Tamaro Kmetič, ki se je dedovanju po zapustnici prav tako odpovedala. Sodišče ostalih dedičev drugega oziroma tretjega dednega reda ni moglo najti.
Na podlagi 130. in 206. člena Zakona o dedovanju zapuščinsko sodišče poziva vse, ki menijo, da bi utegnili imeti pravico do dedovanja, da se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica. Zapuščina iz obeh navedenih zadev po do sedaj znanih podatkih obsega: denarna sredstva pri NLB, d.d., osebni avtomobil VW Passat, neizplačane pokojninske prejemke pri ZPIZ-u. Komunala Trbovlje, d.o.o., in RTV Slovenija sta v zapuščinski postopek prijavila terjatve.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Na temelju drugega odstavka 130. člena Zakona o dedovanju velja, da če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina po predvidenem postopku razglasi za lastnino Republike Slovenije in izroči pristojnemu organu Republike Slovenije, razen če se takšna zapuščina na zahtevo katerega od upnikov prenese v stečajno maso stečaja zapuščine brez dedičev.
Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 27. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti