Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

D 87/2018 Os-2446/22, Stran 1824
V zapuščinski zadevi po pokojni Štefani Mlinarič, rojeni Zemljič, rojeni 25. 12. 1928, vdovi, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči Rožengrunt 35, Sveta Ana v Slovenskih goricah, umrli dne 13. 2. 2018, se je v postopku ugotovilo, da gre pri eni polovici zapuščine za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev (v obravnavanem primeru 1/2 zapuščine) prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja (1/2), postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Lenartu 
dne 27. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost