Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

I 144/2022 Os-2460/22, Stran 1822
Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovni sodelavki Vanji Kampl, v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Dejana Škof, EMŠO 1608979500213, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Pirih Matej – odvetnik, Slovenska ulica 37, Maribor, zaradi izterjave 3.306,07 EUR s pp, o postavitvi začasnega zastopnika dolžniku, izven naroka dne 25. maja 2022, sklenilo:
Dolžniku Dejanu Škofu, Ulčica heroja Staneta 1, Maribor, se na podlagi četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, v nadaljevanju ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Matej Pirih, Slovenska ulica 37, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 25. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost