Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

VL 36246/2022 Os-2618/22, Stran 1821
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Bojana Možina, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Andražu Ban, Ižanska cesta 420, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Žiga Peternel – odvetnik, Ulica Jana Hausa 3, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 16.100,93 EUR, sklenilo:
Dolžniku Andražu Ban, Ižanska cesta 420, Ljubljana se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Žiga Peternel, Ulica Jana Husa 3, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 21. 6. 2022 

AAA Zlata odličnost