Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

VL 7146/2021 Os-2603/22, Stran 1821
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Jerneja Iskra, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžnici Nadi Ljubec, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. odv. Matej Perpar, Poljanski nasip 8, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 17.266,68 EUR, sklenilo:
Dolžnici Nadi Ljubec, Mestni trg 1, Ljubljana se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Matej Perpar, Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 20. 6. 2022 

AAA Zlata odličnost