Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

0956 I 729/2022 Os-2579/22, Stran 1820
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Matjažu Remenih, EMŠO 0811974500033, Zaloška cesta 69, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku Matjažu Remenih, EMŠO 0811974500033, Zaloška cesta 69, Ljubljana – dostava, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Križanec Igor, Dalmatinova 5, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 13. 6. 2022 

AAA Zlata odličnost