Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

I 96/2022 Os-2466/22, Stran 1820
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnice mld. Ellene Cvrtila, Senožeti 2a, Dol pri Ljubljani, ki jo zastopa zak. zast. Maja Cvrtila, Senožeti 2a, Dol pri Ljubljani, po odvetnici dr. Mateji Likozar Rogelj, Cesta Staneta Žagarja 14, Kranj – dostava, zoper dolžnika Željka Cvrtila, Masljeva ulica 3, Domžale, ki ga zastopa zak. zast. Markelj Matjaž – odvetnik, Ljubljanska cesta 80, Domžale, zaradi izterjave 2.057,20 EUR s pripadki, dne 31. 5. 2022 sklenilo:
Dolžniku Željku Cvrtila, stanujočemu na naslovu Masljeva ulica 3, Domžale, dejansko neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Matjaž Markelj, Ljubljanska cesta 80, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah 
dne 31. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost