Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

N 89/2012 Os-2383/22, Stran 1820
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom Ruška cesta 71, Maribor, na predlog predlagatelja MBIMOBILIARE d.o.o. za vzpostavitev pravnega naslova, dne 16. 5. 2022 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve pravnega naslova: prodajne pogodbe št. 582/94 z dne 11. 10. 1994, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Maribor, kot prodajalcem in Fajhtinger Adolfom, kot kupcem, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 2 v pritličju objekta Ruška cesta 71, Maribor, stanovanje obsega 58,82 m2 in aneksa k navedeni pogodbi z dne 14. 6. 2004; kupoprodajne pogodbe št. 0106/2004 z dne 1. 6. 2004, ki sta jo sklenila Adolf Fajhtinger, kot prodajalec in Prevent gradnje, podjetje za gradbeni inženiring d.o.o., kot kupec, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, 2-sobno stanovanje v pritličju stavbe z naslovom Ruška cesta 71, Maribor, ki stoji na parceli št. 1382, k.o. Studenci.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 16. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost