Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

D 197/2020 Os-2454/22, Stran 1710
Po pok. Josipu Olenik, roj. 11. 4. 1887, zadnje znano bivališče Podpeč, Črni Kal, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 21/2017 in določenim datumom smrti 12. 4. 1957.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi se iščejo dediči po pok. Olenik Josipu, pok. Blaža, ki je bil rojen 11. 4. 1887 v kraju Podpeč, neznanega prebivališča v Podpeči in ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. N 21/2017 z dne 8. 9. 2017, s katerim je bil kot datum smrti določen 12. 4. 1957. Sodišču ni znano, ali je bil zapustnik kdaj poročen in ali je imel kaj potomcev. Znano pa je, da je imel zapustnik brata Antona (Antonia), očeta Blaža (Biaggia) in mater Urško (Orsolo).
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru 
dne 13. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost