Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

D 138/2022 Os-2341/22, Stran 1710
Po pok.: Antonu Tuljak, pok. Matije, neznanega datuma rojstva, zadnje znano bivališče v Gradinu, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 65/2020 in določenim datumom smrti 17. 12. 1929.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi se iščejo dediči po pok. Tuljak Antonu, pok. Matije, ki je bil rojen najkasneje leta 1859, njegovo zadnje znano prebivališče je bilo v Gradinu in je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. N 65/2020 z dne 14. 12. 2021, s katerim je bil kot datum smrti določen 17. 12. 1929.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru 
dne 13. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost