Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

N 40/2021-37 Os-2496/22, Stran 1709
Pred Okrajnim sodiščem v Ljutomeru se vodi nepravdni postopek predlagateljev: 1. Slavko Štumpf, Razkrižje 51, Razkrižje, 2. Aleš Štumpf, Razkrižje 51, Razkrižje, 3. Mitja Štumpf, Mlinska ulica 1, Turnišče, ki jih vse zastopa Peter Surić, odvetnik v Mariboru, zoper nasprotni udelženki: 1. Magdalena Novak, Razkrižje 51, Razkrižje in 2. Jelena Smolkovič neznanega bivališča, zaradi delitve solastnine (sp.vr. 23.830,00 €).
Sodišče je dne 1. 6. 2022 nasprotni udeleženki Jeleni Smolkovič, roj. 29. 3. 1903, na podlagi 4. točke drugega odstavka 83. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1), v tem postopku postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Mojco Kosi, Glavni trg 13, Ljutomer.
Začasna zastopnica ima pravice in dolžnosti od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka Jelena Smolkovič ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 1. 6. 2022 

AAA Zlata odličnost