Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

0956 I 492/2022 Os-2467/22, Stran 1709
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Emirju Jamaković, EMŠO 2704986500213, Bilečanska ulica 5, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku Emirju Jamaković, EMŠO 2704986500213, Bilečanska ulica 5, Ljubljana – dostava se na podlagi 82. člena Zakona pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Kranjc Željko, Čufarjeva 1, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost