Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

1913 I 1448/2021 Os-2361/22, Stran 1709
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Boštjanu Bakač, EMŠO 0803975500379, Zaloška cesta 69, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku Boštjanu Bakaču se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tina Kramer, Pražakova ulica 12, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 17. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost