Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

0000 I 43/2022 Os-2398/22, Stran 1708
Okrajno sodišče v Lendavi je po okrajnem sodniku Bojanu Bočkorecu, v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Zunanji oddelek v Murski Soboti, Kocljeva 1/a, 9000 Murska Sobota, zoper dolžnico Judit Trajber, nazadnje Glavarjeva ulica 45, Ljubljana, sedaj na neznanem naslovu, zaradi izterjave 11.517,24 EUR s pp, dne 19. 5. 2022 sklenilo, da se dolžnici Judit Trajber v izvršilnem postopku opr. št. I 43/2022 postavi začasni zastopnik Igor Vinčec, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, ki ima vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika. Ta sklep o postavitvi začasnega zastopnika se objavi v Uradnem listu RS in na sodni deski Okrajnega sodišča v Lendavi in o tem obvesti pristojni organ za socialne zadeve – Center za socialno delo Pomurje, Enota Lendava.
Okrajno sodišče v Lendavi 
dne 19. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost